Genel

HEDEFE GİDEN YOL


Genç bir adam, Japonya’yı bir baştan bir başa dolaşıp ünlü ustaların bulunduğu okulları gezer.

Ünlü bir okula geldiğinde, bu okulun ustasıyla görüşmek ister.

Genç adam ustanın karşısına çıktığında “benden istediğin nedir?” diye sorar usta.

“Sizin tarafınızdan eğitilmek ve ülkenin en iyi karate ustası olmak istiyorum. Bunun için kaç sene çalışmam gerek?” diye sorar genç adam.

“En az on sene” diye cevap verir usta.

“On yıl çok uzun bir süre” der genç adam. “Peki ya öğrencilerinizden iki kat daha fazla çalışsam?” diye sorar.

“Yirmi yıl” diye cevap verir usta.

“Yirmi yıl! Peki ya gece gündüz bütün gücümle çalışsam?”

Bu kez ustanın cevabı “Otuz yıl” olur.

“Her seferinde size daha fazla çalışacağımı söylüyorum ve siz ulaşma süremin daha da uzayacağını söylüyorsunuz. Bu nasıl olur?” diye sorar genç adam.

“Cevabı oldukça basit” der usta.

“Bir gözünü varmak istediğin noktaya dikersen, o noktaya giden yolu bulabilmek için geriye bir tek gözün kalır.”

 

 

hedefe_kitlenmek_hikaye_th

Genel

TİPİK TÜRK YÖNETİCİLERİN ÖZELLİKLERİ


1.Bireysel popülariteyi, grup popülaritesinin önünde tutarlar.

2. “Ben, ben, yine ben” kavramı on plandadır.

3. “Bilmiyorum, yeterli bilgi sahibi değilim”, demeye utanırlar.

4. Babacandırlar, çalışanlara kol kanat germeyi severler.

5. Babacandırlar, çalışanları aileden kabul ettiklerinden onların özel yaşantısı ile de yakından ilgilidirler,
her zaman kendilerine danışılmasını beklerler.

6. Bilgili ve yetişmiş astları kendilerine rakip gördüklerinden, kısa zamanda onlardan kurtulmak isterler.

7. Çalışanlardan mesai dışında da gerekli saygıyı görmek isterler.

8. Dokunmayı severler, özellikle sevdikleri astlarıyla konuşurken, ellerini onların omzuna koymayı severler.

9. Geleneklere bağlıdırlar, değişime normalden çok direnç gösterirler.

10. Sahip oldukları makamı tüm ailesi ile paylaşırlar, ailedeki herkes kendilerini patron zanneder.

11. Duygusaldırlar, özellikle aileden gelenlerin bilgi, yetenek ve becerilerini rasyonel analiz edemezler ve onları hak etmedikleri makamlara getirirler.

12. Emir verdiklerinde emri yorumlayan ve sorgulayan astları sevmezler.

13. İltifatları ve pohpohlanmayı severler.

14. Duygusaldırlar, iyi gördüklerini iyi görürler, kotu gördüklerini kotu görürler.

15. Sağlıklarına dikkat etmezler ve dikkat etmeyi, kendilerine yediremezler.

16. Astlara güvenmezler, detaylarıyla uğraşırlar.

17. Çok iyi adam kullanırlar.

18. Yetki devretmeyi güç kaybetmek olarak algılarlar.

19. Herhangi bir katma değer yaratmadığını bilmelerine rağmen, is yerinde vakit geçirmeyi severler.

20. İşteki problemlerini eve taşırlar.

21. Sorumluluk almayı isterler, kendilerini güç kazanmış olarak nitelerler.

22. Zamanı etkin kullanamazlar.

23. Toplantı yaparken gündemi muhafaza edemezler, dedikodu yaparlar.

24. Astlarından olan memnuniyetsizlikleri onların yüzlerine söylemek yerine arkadan konuşmayı tercih ederler.

25. Aşağıdan gelecek olan tekliflere her zaman acık olduklarını ifade etmelerine rağmen, icraatta kapalıdırlar.

26. Kılık ve kıyafete önem verirler.

27. İşin mükemmelliğinden çok, mükemmel gözükmesine önem verirler.

28. Kendileri olmadığı zaman isin sekteye uğramasından büyük memnuniyet duyarlar.

29. Yerlerine adam yetiştirmeyi sevmezler.

30. Okumayı sevmezler, her şeyi tecrübeleri ile yapabileceklerini zannederler.

31. Her şeyi bilirler, astlarının da her şeyi bilmesini beklerler.

32. Makam ve terfi beklentileri maddi beklentilerin ötesinde bir öneme sahiptir.

33. Yönettikleri şirkete ve departmana sahiplenirler, her turlu problemi kendi kişisel imkânlarını kullanarak çözmeye hazırdırlar.

beden25

ALINTIDIR..